Från idé och skisser till färdigt objekt

Vår Affärsidé

”Med fokusering på kundens behov erbjuder Wigot Konsult kvalificerade arkitekt- och byggadministrations- tjänster från idé till färdigt objekt. Vi inriktar oss på alla sorters bostads- och lokalbehov vid såväl nybyggnation som ombyggnad och renovering.”

Wigot Konsult AB har en organisation som består av såväl arkitekter som byggadministratörer. Det är en flexibel organisation, där arkitekter och bygg-/projektledare tar hjälp av varandra, i den omfattning som varje enskilt projekt kräver.

Den kostnadseffektivitet och erfarenhetsutväxling som denna gemensamma organisation utgör kommer våra kunder tillgodo i form av såväl lägre totalkostnad som ökad kvalitetskontroll.

Tillbaka till företaget