Kv Godsvagnen, Stångby Förskola

Byggår: 2008
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Nybyggnad av förskola.
Vårt uppdrag: Arkitekt, Projektledning

Tillbaka till skolor och förskolor