Ängelholms Sjukhus, Byggnad, 08, Ombyggnad OP

Byggår: 2007
Beställare: Regionfastigheter
Omfattning: Ombyggnad av Ortopedens operationsavdelning.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till vårdinrättningar