SUS i Malmö, entré 71 till byggnad 38 och 64

Byggår: 2006
Beställare: Regionfastigheter
Omfattning: Nybyggnad av handikappanpassad entrébyggnad 71 till Byggnad 38 och 64 på SUS, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till vårdinrättningar