Kv Solisten, Lund, Ungdomsboende

Byggår: 2009
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Om- och tillbyggnad för ungdomsboende.
Vårt uppdrag: Arkitekt, Projektledning

Tillbaka till äldreboende, gruppboende etc