M18:111 Maskinteknik, Lund

Byggår: 2004-2009
Beställare: Akademiska Hus i Lund AB
Omfattning: Omfattande ombyggnader av 6 våningsplan i 4 olika etapper. Senaste ombyggnaden berörde plan 0-2 och utfördes 2008-2009.
Vårt uppdrag: Arkitekt, Byggadministration

Tillbaka till universitets- och forskningslokaler