SUS i Lund, Röntgenavdelningen, Ombyggnad

Byggår: 2002-2003
Beställare: Regionfastigheter
Omfattning: Ombyggnad för ny MR och CT på röntgenavd, SUS, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till vårdinrättningar