Vipans Gymnasieskola, Lund

Byggår: 2010-2011
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Nybyggnad och ombyggnad för ”Byggutbildning Syd” på Gymnasieskolan Vipan i Lund.
Byggrelaterade utbildningar var tidigare spridda på flera skolor i Lund, men med detta bygge samlades allt
(Bygg-, El- och Energiprogrammet) på Vipan – 5 500 kvadratmeter i nyproduktion och 950 kvadratmeter
ombyggnad av befintlig fastighet. Bygget stod klart sommaren 2011.
Vårt uppdrag: Arkitekt, Bas-P

Ladda ner pressklipp
Tillbaka till skolor och förskolor