Handikapp-åtgärder

Byggår: 2004-2009
Beställare: Akademiska Hus Syd AB
Omfattning: Inventering av samtliga Akademiska Hus byggnader i Lund, Alnarp och Kristianstad samt erforderliga åtgärder för att handikappanpassa byggnader och utemiljö.
Vårt uppdrag: Byggledning, Arkitekt

Tillbaka till universitets- och forskningslokaler