Kv Drottning Margareta, Lund, Gruppboende

Byggår: 2006
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Nybyggnad av gruppboende för psykiskt funktionshindrade bestående av 6 LSS-lägenheter och 2 lägenheter för SOL.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till äldreboende, gruppboende etc