Kv Ventilen, Malmö

Byggår: 2008-2009
Beställare: Byggmästar’n i Skåne
Omfattning: Nybyggnad av kontorsbyggnad inkl. lagerlokaler.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till kontor