Referensprojekt

På följande sidor visar vi ett antal projekt inom olika kategorier där vi haft arkitekt- och/eller bygg-/projektledningsuppdragen.

Pressklipp

PDF-filer med referensprojekt för skolor, förskolor samt
LSS, särskilt boende och äldreboende:
Wigot Referensprojekt Förskola-Skola
Wigot Referensprojekt LSS-särskilt boende-äldreboende
Om du inte har Adobe Reader, som du behöver för att kunna läsa PDF-filer, kan du ladda ner den här.
Ladda ner Adobe Reader