Kv Porten, Kävlinge

Byggår: 2003-2004
Beställare: Kävlinge Kommun
Omfattning: Total invändig ombyggnad. Nya lokaler för Kunskapscentrum och Arbetsförmedlingen.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till kontor