Kv Bardisanen, Lund, Gruppboende

Byggår: 2008-2009
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Nybyggnad av gruppboende för äldre psykiskt funktionshindrade bestående av 12 lägenheter och gemensamhetslokaler. Dessutom träffpunkt för boende i närområdet.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Ladda ner pressklipp
Tillbaka till äldreboende, gruppboende etc