M17:613 LU Service, Lund

Byggår: 2008
Beställare: Akademiska Hus i Lund AB
Omfattning: Ombyggnad av M17 Fysik till LU Service innefattande kontorslokaler åt Serviceenheten.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till universitets- och forskningslokaler