Våra tjänster

Arkitekttjänster + Byggadministration = Wigot

Våra tjänster

Wigot Konsult AB har två huvudinriktningar – våra två ben – och erbjuder såväl arkitekttjänster som byggadministrationstjänster.
Vi är på så vis ofta involverade från idé till färdigt objekt. Vi har en blandad kundkrets och inriktar oss på såväl nybyggnation som ombyggnad och renovering.

Våra verksamhetsområden omfattar bl.a. skolor, förskolor, övriga undervisnings- och forskningslokaler, kontor, industribyggnader, sjukhus och andra vårdinrättningar, bostäder samt olika boendeformer med speciella krav (äldreboende – särskilt boende – LSS-boende etc).


Arkitekttjänster

Arkitekttjänster

Vårt kunnande inom arkitektur, inredning och planering baseras på mångårig erfarenhet och omfattar alla skeden från grundläggande gestaltning och skisser till projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Häri ingår såväl CAD-ritningar och beskrivningar som perspektiv, illustrationer, färgsättning och inredning.

För att få en optimal helhet där form, färg och funktion kombineras med långsiktigt hållbara värden lägger vi i våra projekt, utöver estetisk utformning och funktionsplanering, stor vikt vid kvalitetstänkande samt ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Vi har kontinuerlig kompetensutbildning genom kurser och konferenser för att på bästa sätt skapa en arkitektonisk helhet.


Byggadministration

Byggadministration

Byggadministrativa uppdrag innebär för oss att leda, styra och administrera byggprojekt mot ställda mål för kvalitet/miljö, ekonomi och tid.

Med många års erfarenhet finns mycket kunskap som kommer till användning vid utredningar, bygg- och projektledning, underhållsplanering, kontroll och besiktning etc.

Vår byggadministrativa avdelning har även stor erfarenhet av BAS P-uppdrag, KA enl. PBL samt tillgänglighetsfrågor.

Tillsammans med företagets arkitekter arbetar vi aktivt med erfarenhetsåterföring för att optimera kvalitet och estetiska krav i våra projekt.