Idrottsanläggningar

Klicka på valfritt projekt för att få ytterligare information om detta. På resp. projektsida kan du se förstoringar genom att klicka på motsvarande liten bild. Du kan sedan bläddra mellan de stora bilderna.

Nybyggnad av idrottshall + ombyggnad av bef. gymnastikbyggnad.

Nybyggnad av idrottshall.

Nybyggnad av klubbhus, omklädnadshus och förrådshus.Tillbaka till projekt