M17:612 LU Service, Lund

Byggår: 2008
Beställare: Akademiska Hus i Lund AB
Omfattning: Ombyggnad av M17:612 Akademiska Verkstaden till LU Service innefattande Akademiska Verkstaden, Posten och Mediatryck.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till universitets- och forskningslokaler