Vårdinrättningar

Klicka på valfritt projekt för att få ytterligare information om detta. På resp. projektsida kan du se förstoringar genom att klicka på motsvarande liten bild. Du kan sedan bläddra mellan de stora bilderna.

Nybyggnad av handikappanpassad entrébyggnad 71 till Byggnad 38 och 64 på SUS, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Ombyggnad av Förlossningsavd. på SUS, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Ombyggnad för ny MR och CT på röntgenavd, SUS, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Ombyggnad av Ortopedens operationsavdelning.Tillbaka till projekt