Äldreboende, gruppboende etc

Klicka på valfritt projekt för att få ytterligare information om detta. På resp. projektsida kan du se förstoringar genom att klicka på motsvarande liten bild. Du kan sedan bläddra mellan de stora bilderna.

Nybyggnad av gruppboende för äldre psykiskt funktionshindrade bestående av 12 lägenheter och gemensamhetslokaler. Dessutom träffpunkt för boende i närområdet.

Nybyggnad av gruppboende för psykiskt funktionshindrade bestående av 6 LSS-lägenheter och 2 lägenheter för SOL.

Om- och tillbyggnad för ungdomsboende.

Total ombyggnad till 5 lägenheter för grupp-boende, 1 LSS-lägenhet och 48 lägenheter för äldreboende. Dessutom dagvård, dagcentral och restaurang.

Nybyggnad samt ombyggnad av Pilegårdens äldreboende.Tillbaka till projekt