Papegojelyckan, Lund, Äldreboende

Byggår: 2008-2009
Beställare: LKF, Lunds Kommunala Fastighetsbolag
Omfattning: Total ombyggnad till 5 lägenheter för grupp-boende, 1 LSS-lägenhet och 48 lägenheter för äldreboende. Dessutom dagvård, dagcentral och restaurang.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till äldreboende, gruppboende etc