Montesorriskolan, Barsebäck

Byggår: 2003
Beställare: Kävlinge Kommun
Omfattning: Total invändig ombyggnad inkl. nyinredd vindsvåning till förskola och skola.
Vårt uppdrag: Arkitekt, Projektledning

Tillbaka till skolor och förskolor