Genarps Idrottshall

Byggår: 2003-2004
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Nybyggnad av idrottshall i Genarp.
Vårt uppdrag: Byggledning
Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB

Tillbaka till idrottsanläggningar