Skolor och förskolor

Klicka på valfritt projekt för att få ytterligare information om detta. På resp. projektsida kan du se förstoringar genom att klicka på motsvarande liten bild. Du kan sedan bläddra mellan de stora bilderna.

Nybyggnad av skolbyggnad inkl. förbindelsegång till bef. byggnad. Dessutom viss ombyggnad i bef. Byggnad.

Nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av skola, förskola + ombyggnad av gamla skolan.

Total invändig ombyggnad inkl. nyinredd vindsvåning till förskola och skola.

Nybyggnad av skola/förskola inkl. storkök samt ombyggnad av bef. byggnad med skola/förskola.

Nybyggnad av förskola.

Om- och tillbyggnad för nytt tillagnings-storkök med kapacitet för 1600 portioner/dag.

Nybyggnad för bl.a. bibliotek samt bild- och musikundervisning + ombyggnad av gamla skolan.

Nybyggnad och ombyggnad för 'Byggutbildning Syd' på Gymnasieskolan Vipan i Lund.Tillbaka till projekt