Byggnad 26, Regionfastigheters kontor, Lund

Byggår: 2007
Beställare: Regionfastigheter
Omfattning: Omfattande ombyggnad av den gamla verkstadsbyggnaden till Regionfastigheters nya kontor.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till kontor