Barsebäcks Kyrka

Byggår: 2002-2003
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Invändig restaurering inkl. framtagande av gamla väggmålningar och nytt golv. Omläggning av utvändig dränering runtom kyrkan.
Vårt uppdrag: Arkitekt, Byggledning

Tillbaka till övrigt