Pilegården, Staffanstorp, Äldreboende

Byggår: 2003-2004
Beställare: Staffanstorps Kommun genom NCC
Omfattning: Nybyggnad samt ombyggnad av Pilegårdens äldreboende.
Vårt uppdrag: Färdigprojektering av A-bygghandlingar
Ursprungsarkitekt: Landskronagruppen

Tillbaka till äldreboende, gruppboende etc