Ölyckeskolan, Löberöd

Byggår: 2000
Beställare: Eslövs Kommun
Omfattning: Nybyggnad för bl.a. bibliotek samt bild- och musikundervisning + ombyggnad av gamla skolan.
De utvändiga bilderna är tagna innan fasaderna målades.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till skolor och förskolor