Universitets- och forskningslokaler

Klicka på valfritt projekt för att få ytterligare information om detta. På resp. projektsida kan du se förstoringar genom att klicka på motsvarande liten bild. Du kan sedan bläddra mellan de stora bilderna.

Ombyggnad av M17:612 Akademiska Verkstaden till LU Service innefattande Akademiska Verkstaden, Posten och Mediatryck.

Ombyggnad av M17:613 Fysik till LU Service innefattande kontorslokaler åt Serviceenheten.

Omfattande ombyggnader av 6 våningsplan i 4 olika etapper.

Nybyggnad av hörsal mm. Byggnaden fungerar även som länk mellan andra hus ingående i 'Storinstitutionen Växt', som vi också jobbade med.

Inventering av samtliga Akademiska Hus byggnader i Lund, Alnarp och Kristianstad samt erforderliga åtgärder för att handikappanpassa byggnader och utemiljö.Tillbaka till projekt