Stadsparkscaféet, Lund

Byggår: 2010-2011
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Om- och tillbyggnad av Stadsparkscaféet i Lund för åretruntbaserad restaurangverksamhet.
Parallellt med detta skedde även stora förändringar i parkmiljön inför 100-årsjubileet av Lunds Stadspark som firades sommaren 2011.
Avsikten var bl.a. att Stadsparken skulle knytas ihop med Lunds Arena och nära caféet skapades en ny huvudentré till Stadsparken.
Planeringen av parkmiljön ingick inte i vårt uppdrag men landskapsskissen visar tankarna kring utemiljön i anslutning till caféet.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Ladda ner pressklipp
Ladda ner pressklipp
Tillbaka till övrigt