Kv Ljusåret, kontor till Lunds Energi, Lund

Byggår: 2007-2008
Beställare: Lunds Energi
Omfattning: Nybyggnad av kontorsbyggnad för Lunds Energi, Kraftringen Service och Kraftringen Energihandel.
Vårt uppdrag: Byggledning

Tillbaka till kontor