SUS i Lund, Förlossningen, Ombyggnad

Byggår: 2004
Beställare: Regionfastigheter
Omfattning: Ombyggnad av Förlossningsavd. på SUS, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till vårdinrättningar