Navet, Alnarp

Byggår: 2002-2003
Beställare: Akademiska Hus i Lund AB
Omfattning: Nybyggnad av hörsal mm. Byggnaden fungerar även som länk mellan andra hus ingående i ”Storinstitutionen Växt”, som vi också jobbade med.
Vårt uppdrag: Projektledning.
Arkitekt: Agneta Ljungberg

Tillbaka till universitets- och forskningslokaler