Järnaåkraskolan, Lund

Byggår: 2004
Beställare: Lundafastigheter
Omfattning: Nybyggnad av skolbyggnad inkl. förbindelsegång till bef. byggnad. Dessutom viss ombyggnad i bef. Byggnad.
Vårt uppdrag: Arkitekt

Tillbaka till skolor och förskolor